Byggteknisk Bistand

Vi kan bistå deg med kjøpsassistanse av ny bolig, overtagelsesbefaring, ferdigstilleses befaring og ved 1 års befaring av din bolig.

Fuktsøk

Vurderer du å kjøpe ny bolig der det opplyses om fuktutslag på badet, eller får utslag på eget bad bør det utføres et fuktsøk. Den visuelle kontrollen vil ofte indikere om fukt er et problem eller ikke. Et utslag med fuktindikator ved søk i våtrom vil gi en indikasjon på om det er fukt eller ikke i konstruksjonen ved tolkning av utslagenes intensitet. I tilfeller hvor det er mistanke om fukt og hvor det ikke er nok med et enkelt fuktsøk med fuktindikator, kan mer omfattende undersøkelser utføres ved gå inn i konstruksjonen utenfra/på baksida og måle relativ luftfuktighet (RF) inne i konstruksjonen.

Uavhengig kontroll

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggeteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

Det kontrolleres for tiltaksklasse 1 hvor det særskilt kreves uavhengig kontroll av:

  • Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
  • Lufttetthet i nye boliger