TILSTANDSRAPPORT NS3600 (ny forskrift) 
LEILIGHETPriser inkl. mva.
Leilighet opp til 50 kr. 10 000,-
Leilighet 51-100 kr. 12 000,-
Leilighet 101-150 kr. 15 000,-
Leilighet over 150 m² etter avtalePå forespørsel
REKKEHUS OG HALVPART TOMANNSBOLIGPriser inkl. mva.
Rekkehus og halvpart tomannsbolig opp til 150 kr. 20 000,-
Rekkehus og halvpart tomannsbolig over 151-200 m²kr. 22 500,-
Rekkehus og halvpart tomannsbolig over 201-250 kr. 25 000,-
Rekkehus og halvpart tomannsbolig over 250 På forespørsel
ENEBOLIGPriser inkl. mva.
Enebolig opp til 150 kr. 22 000,-
Enebolig 151-200 kr. 24 000,-
Enebolig 201-250 kr. 26 000,-
Enebolig 251-300 kr. 28 000,-
Enebolig over 300 m², hel tomannsbolig, bolig med flere boenheter o.lPå forespørsel
TILLEGGSPRODUKTERPriser inkl. mva.
Tillegg for våtrom utover 2 stk (bad, dusjrom, vaskerom m/sluk o.l)Kr. 1 500,-
Tillegg for ekstra boenhet (leilighet, utleiedel, hybel o.l)Kr. 2 000,-
Tillegg for krypkjeller/kryperomKr. 2 000,-
Tillegg for tilstandsvurdering av frittliggende garasje, anneks/uthus o.lKr. 3 500,-
Tillegg for verdisetting i tilstandsrapportKr. 2 000,-
Oppdatering av tilstandsrapport utført av Norsk Taksering ASPå forespørsel
VERDI- OG LÅNETAKST 
LEILIGHETPriser inkl. mva.
Leilighet opp til 100 Kr. 6 000,-
Leilighet 101-150 Kr. 7 000,-
Leilighet 151-200 kr. 8 000,-
Leilighet over 200 På forespørsel
ENEBOLIG, REKKEHUS OG TOMANNSBOLIGPriser inkl. mva.
Enebolig, Rekkehus og Tomannsbolig opp til 150 kr. 7 500,-
Enebolig, Rekkehus og Tomannsbolig opp til 151-200 m²kr. 8 500,-
Enebolig, Rekkehus og Tomannsbolig opp til 201-250 kr. 9 500,-
Enebolig, Rekkehus og Tomannsbolig over 250 På forespørsel
TILLEGGSPRODUKTERPriser inkl. mva.
Tillegg for ekstra boenhet (leilighet, utleiedel, hybel o.l)Kr. 1 000,-
Tillegg for garasje, anneks, uthus o.lKr. 1 000,-
Oppdatering av verditakst utført av Norsk Taksering ASPå forespørsel
ANDRE OPPDRAG/ANNET 
PLANSKISSERPriser inkl. mva.
Planskisse pr. plankr. 1 000,-
Planskisse pr. plan, målsattkr. 1 500,-
AREALOPPMÅLINGPriser inkl. mva.
Arealoppmåling leilighetkr. 3 500,-
Arealoppmåling loftsleilighetkr. 4 500,-
Arealoppmåling enebolig, rekkehus og tomannsboligkr. 5 000,-
ANDRE TAKSTOPPDRAGPriser inkl. mva.
Forhåndstakst boligkr. 7 000,-
Tomtetakstkr. 7 000,-
Overtakelsesbefaring/forhåndsbefaring – Leilighetkr. 5 000,-
Overtakelsesbefaring/forhåndsbefaring – Enebolig, Rekkehus, Tomannsboligkr. 7 000,-
Konsulentbistand, byggelånsoppfølging, skadetaksering o.l avregnes med timesatskr. 1 850,-
ANNETPriser inkl. mva.
Tillegg for innhenting av opplysninger fra kommunen/teknisk etat om evt. ferdigattest, approbasjon, brukstillatelse, rammetillatelse, byggetegninger o.l faktureres etter medgått tidkr. 1 850,- pr.time
Vi har avtale med SVEA som utfører fakturering – AdministrasjonsgebyrKr. 100,-
Ved avbestilling av oppdrag senere enn 24 timer før avtalt befaringstidspunkt samt bomtur, faktureres taksthonoraret25 %
Min kr. 3 000,-
Kjøring inntil 30 km og en bompassering inkl. Normale bilkostnader tilkommer ved kjøring over 30 km, etter spesifikasjon (statens satser km, bompenger). Ved langturer tilkommer i tillegg timesats kr. 1 850,-