Arealoppmåling av bolig basert på” Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling”

Og med angivelse av skjønnsmessig BTA samt laseroppmålt BRA fordelt etter

S-ROM og P-ROM.