En verditakst av din fritidseiendom vil gi en vurdering av markedsverdien på eiendommen den dagen befaringen ble gjennomført. Momenter som tas i betraktning er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, markedet og hvor godt vedlikeholdt bolig er. Hyttetaksten og verdisettingen fastsettes av takstmann, og er den prisen selger normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet. Hyttetaksten er basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. Taksten benyttes som oftest som grunnlag for lånetakst. Takstrapporten skal inneholde beskrivelse av oppdraget, opplysninger om selve eiendommen, opplysninger om bebyggelsen, areal og anvendelser, teknisk verdiberegning samt låne- og markedsverdi og beskrivelse av standard.