Norsk Taksering AS er et takseringsfirma med hovedsete på Fornebu i Bærum kommune. Vi påtar oss takseringsoppdrag og byggeteknisk bistand primært i Oslo, Viken og Østlands-området. Bedriften er medlem av Norsk Takst (NT), og våre takstdokumenter utstedes etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer fastsatt av forbundet. Daglig leder Kim Edvard Johansen er utdannet bygg-/tømrermester og sertifisert takstmann med medlemskap i Norsk Takst, NITO og Mesterforbundet. Sertifiseringen er innenfor området bolig- og eiendomstaksering samt taksering av skade på bygninger med løsøre og skjønn. Dette omfatter: Verdi- og lånetakst av bolig, fritidseiendom og tomt, tilstandsrapport, boligsalgsrapport, forhåndstakst, byggelånsoppfølging, reklamasjonsrapport og skadetakst. Som medlem av Norsk Takst og NITO, har firmaet den nødvendige byggetekniske kompetansen innenfor sitt sertifiseringsområde. I bunnen ligger 20 år med praktisk erfaring i byggebransjen. Bedriften er DNV- sertifisert og godkjent innen byggebransjens våtromsnorm.
Vi har som mål å være en konkurransedyktig bedrift med kunden i fokus, og legger stor vekt på kvalitet og faglig dyktighet slik at taksten blir riktig for deg som kunde. Vi vil besvare takstforespørsler så raskt som mulig, møte presis til avtalte befaringer og levere til avtalt tid.
Våre kunder er hovedsakelig meglere, advokater, banker/låneinstitusjoner, privatpersoner og offentlige oppdragsgivere.

DNV-sertifisert personell – oppfyller strenge krav til praktisk og teoretisk kunnskap, og må jevnlig vise at de opprettholder kompetansen og oppdaterer sin kunnskap i forhold til nye krav innen sitt fagområde. Med DNVs nasjonale og internasjonale anerkjennelse, gir sertifiseringordningen tillit til takstmennenes tjenester i markedet og trygghet for deres kunder.

Uavhengighet – Enhver takstmann i NT er underlagt strenge krav til uavhengighet. Taksten skal være upåvirket av partsinteresser. Honoraret skal være uten binding til takstens størrelse. Det tas kort og godt betalt for den tiden som går med til oppdraget. Kravet til habilitet er tilsvarende habilitetskrav som stilles til rettsvesenet, ref. Domstolloven.

Taushetsplikt – Takstmenn tilsluttet NT er vant til å omgås fortrolige opplysninger, og du kan være trygg på at informasjonen ikke tilflyter uvedkommende. Alle takstmenn i NT har taushetsplikt, og ihht. Takstmannens instruks kan rapporter ikke leveres til andre enn oppdragsgiver.

Etiske regler – Norsk Takst og NITO Takst har i fellesskap utarbeidet felles etiske regler og regler for god takseringsskikk. Se etiske regler som vedlegg her.

Klageadgang – Reklamasjonsnemda for takstmenn er etablert som et lav-terskeltilbud for forbrukere som ønsker å klage på en takstmanns oppdrag og opptreden.

Du kan lese mer om denne nemden samt sende inn din klage på denne siden takstklagenemnd.no.