VERDI- OG LÅNETAKST (Boligtakst) 
Verdi- og lånetakst:Priser inkl. mva.
– Leiligheter opp til 100 m²kr. 6 000,-
– Leiligheter over 100 m²kr. 6 500,-
– Leiligheter over flere plankr. 7 000,-
– Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger opp til 150 m²kr. 7 500,-
– Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger 150 – 250 m²kr. 8 000,-
– Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger 250 – 350 m²kr. 8 500,-
– Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger over 350 m²kr. 9 500,-
– Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger med ekstra boenhetEtter avtale
– Hytte- og fritidsbolig (honorar for kjøretid og km godtgjørelse tilkommer) frakr. 6 500,-
– Tomtetakst, taksering av ubebygget boligtomt frakr. 6 500,-
– Forhåndstakst av bolig- og bygningsprosjekt frakr. 6 500,-
– Taksering av råloft frakr. 6 500,-
TILSTANDSRAPPORT NS 3424 
Tilstandsrapport inkludert verdi- og lånetakstPriser inkl. mva.
– Leiligheter opp til 100 m²kr. 7 000,-
– Leiligheter 100 – 150 m²kr. 8 000,-
– Leiligheter 150 – 200 m²kr. 9 000,-
– Leiligheter over 200 m², samt over flere planEtter avtale
– Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger til 150 m²kr. 12 000,-
– Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger 150 – 250 m²kr. 13 500,-
– Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger 250 – 350 m²kr. 15 000,-
– Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger over 350 m²Etter avtale
– Tillegg for utleiedel/hybelleilighet og uthus/garasje med oppholdsromkr. 2 000,-
BOLIGSALGSRAPPORTER – NS 3600 
Boligsalgsrapport inkludert verdi- og lånetakstPriser inkl. mva.
– Leiligheter opp til 100 m²kr. 10 000,-
– Leiligheter 100 – 150 m²kr. 12 000,-
– Leiligheter 150 – 250 m²kr. 13 500,-
– Leiligheter over 250 m², samt over flere planEtter avtale
– Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger opp til 150 m²kr. 15 000,-
– Eneboliger, tomannsboliger,
rekkehus 150 – 250 m²
kr. 17 500,-
– Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus 250 – 350 m²kr. 20 000,-
– Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus over 300 m²Etter avtale
– Tillegg for utleiedel/hybelleilighet og uthus/garasje med oppholdsromkr. 3 500,-
SKADETAKSTER  
Pris u/mvaPris m/mva
Skadetakst på fast eiendom honoreres etter medgått tid (pr time). kr 1 400,-/timekr 1 750,-/time
ANDRE OPPDRAG 
Priser inkl. mva.
– Planskisse per plan/etasje areal opp til 100 m² 2Dkr. 1 000,-
– Planskisse per plan/etasje areal over 100 m² 2Dkr. 1 250,-
– Tillegg for 3D eksponeringkr. 500,-
– Arealoppmåling bolig opp til 150 m²kr. 3 500,-
– Arealoppmåling bolig over 150 m² frakr. 4 500,-
– Energimerking av boliger (enkel utgave)kr. 2 500,-
– Oppdatering av takstoppdrag (uten befaring), fra– 25 % av ordinær pris
– Oppdatering av takstoppdrag med befaring (eldre enn 6 mnd), fra– 50 % av ordinær pris
– Konsulentbistand, skadetakst, reklamasjonsrapport, overtakelsesbefaring, tilstandsrapport, fuktsjekk med fuktindikator, byggeteknisk bistand, skjønn m.m. pr. timekr. 1 750,-
– Tillegg for innhenting av opplysninger fra kommunen/teknisk etat om evt. ferdigattest, approbasjon, brukstillatelse, rammetillatelse, byggetegninger o.l.kr. 3 500,-

Annet

  • Administrasjonsgebyr kr. 75 ,-
  • Normale bilkostnader tilkommer ved langdistanse, etter spesifikasjon (km, bompenger – statens satser).
  • Avbestilling av oppdrag senere enn 24 timer før avtalt befaringstidspunkt samt bomtur, faktureres taksthonoraret – 50 %, minimum kr 2.000,-.
  • Prisene inkluderer ikke gebyrer for innhenting av nødvendige dokumenter som godkjente tegninger, opplysninger fra forretningsfører som boligopplysninger, rekvirering av årsberetning med regnskap etc. Dette forutsettes fremlagt takstmannen senest innen befaringsdato.
  • For spesielle objekter som har særlig stort areal med estimert verdi > 15 mill. kroner, eller objekter med flere enn 2 boenheter, eller boliger over 400 m² må honorar avtales særskilt.
  • Oppdatering av takst eldre enn 6 mnd. tilbys kun for eksisterende kunder. Forutsetter gjennomføring av ny takst befaring.

Bestilling av oppdrag:

Skal fortrinnsvis skje skriftlig. Følgende opplysninger bør fremgå på bestillingen:

Navn på eier, eiers telefon nr og e-post, eiendommens adresse med gnr, bnr og eventuelt seksjonsnr/leilnr/andel/aksjenr samt navn og tlf nr på eventuell forretningsfører. Fint om også ønsket befaringsdato og leveringsdato er nevnt.

Normal leveringstid:

Boligtakster og tegning: Innen 2-5 arbeidsdager fra befaringsdato.

Boligsalgsrapporter/Skadetakster: Innen 3-6 arbeidsdager fra befaringsdato.

Leveringstidene forutsetter at nødvendig dokumentasjon er fremlagt. Bestilling av oppdrag skal fortrinnsvis skje skriftlig. Følgende opplysninger bør fremgå ved bestilling: Navn på eier, eiers tlf.nr og eventuelt e-post, eiendommens adresse med gnr, bnr og eventuelt seksjonsnr/leilighetsnr/andel/aksjenr, samt navn og tlf.nr på eventuell forretningsfører.