VERDI- OG LÅNETAKST 
Verdi- og lånetakst:Priser inkl. mva.
Leiligheter 1-100 m²kr. 6 500,-
Leiligheter 101-150 m²kr. 7 500,-
– Hytte- og fritidsbolig (honorar for kjøretid og km godtgjørelse tilkommer) frakr. 6 500,-
– Tomtetakst, taksering av ubebygget boligtomt frakr. 6 500,-
– Forhåndstakst av bolig- og bygningsprosjekt frakr. 6 500,-
– Taksering av råloft frakr. 6 500,-
TILSTANDSRAPPORT NS 3424 
Tilstandsrapport inkludert verdi- og lånetakstPriser inkl. mva.
– Leiligheter opp til 100 m²kr. 7 000,-
– Leiligheter 100 – 150 m²kr. 8 500,-
– Leiligheter 150 – 200 m²kr. 10 000,-
– Leiligheter over 200 m², samt over flere planEtter avtale
– Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger til 150 m²kr. 12 000,-
– Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger 150 – 250 m²kr. 13 500,-
– Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger 250 – 350 m²kr. 15 000,-
– Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger over 350 m²Etter avtale
– Tillegg for utleiedel/hybelleilighet og uthus/garasje med oppholdsromkr. 2 000,-
BOLIGSALGSRAPPORTER – NS 3600 
Boligsalgsrapport inkludert verdi- og lånetakstPriser inkl. mva.
– Leiligheter opp til 100 m²kr. 10 000,-
– Leiligheter 100 – 150 m²kr. 12 500,-
– Leiligheter 150 – 250 m²kr. 13 500,-
– Leiligheter over 250 m², samt over flere planEtter avtale
– Eneboliger, rekkehus, tomannsboliger opp til 150 m²kr. 17 500,-
– Eneboliger, tomannsboliger,
rekkehus 150 – 250 m²
kr. 17 500,-
– Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus 250 – 350 m²kr. 20 000,-
– Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus over 300 m²Etter avtale
– Tillegg for utleiedel/hybelleilighet og uthus/garasje med oppholdsromkr. 3 000,-
SKADETAKSTER  
Pris u/mvaPris m/mva
Skadetakst på fast eiendom honoreres etter medgått tid (pr time). kr 1 500,-klokkeslett/klokkeslettkr 1 875,-klokkeslett/klokkeslett
ANDRE OPPDRAG 
Priser inkl. mva.
– Planskisse per plan/etasje areal opp til 100 m² 2Dkr. 1 000,-
– Planskisse per plan/etasje areal over 100 m² 2Dkr. 1 250,-
– Tillegg for 3D eksponeringkr. 500,-
– Arealoppmåling bolig opp til 150 m²kr. 3 500,-
– Arealoppmåling bolig over 150 m² frakr. 4 500,-
– Energimerking av boliger (enkel utgave)kr. 2 500,-
– Oppdatering av takstoppdrag (uten befaring), fra– 25 % av ordinær pris
– Oppdatering av takstoppdrag med befaring (eldre enn 6 mnd), fra– 50 % av ordinær pris
– Konsulentbistand, skadetakst, reklamasjonsrapport, overtakelsesbefaring, tilstandsrapport, fuktsjekk med fuktindikator, byggeteknisk bistand, skjønn m.m. pr. timekr. 1 750,-
– Tillegg for innhenting av opplysninger fra kommunen/teknisk etat om evt. ferdigattest, approbasjon, brukstillatelse, rammetillatelse, byggetegninger o.l.kr. 3 500,-

Annet

  • Administrasjonsgebyr kr. 100 ,-
  • Normale bilkostnader tilkommer ved lange, etter spesifikasjon (km, bompenger – statens satser).
  • Avbestilling av oppdrag senere enn 24 timer før avtalt befaringstidspunkt og bomtur, faktureres taksthonoraret – 25 %, minimum kr 2.000,-.
  • Prisene inkluderer ikke gebyrer for innhenting av nødvendige dokumenter som godkjente tegninger, opplysninger fra forretningsfører somfører boligopplysninger, rekvirering av årsberetning med regnskap etc. Dette er en av de største plassene i Takstmannen.

Bestilling av oppdrag:

Skal fortrinnsvis skje skriftlig. Følgende opplysninger bør fremgå på bestillingen:

Navn på eier, eiers telefon nr og e-post, eiendommens adresse med gnr, bnr og eventuelt seksjonsnr/leilnr/andel/aksjenr samt navn og tlf nr på eventuell forretningsfører. Fint om også ønsket befaringsdato og leveringsdato er nevnt.

Normal leveringstid:

Boligtakster og tegning: 2-5.

Boligsalgsrapporter/Skadetakster: 5-7.

Leveringstidene på nødvendig dokumentasjon er fremlagt. Bestilling av oppdrag skal fortrinnsvis skje skriftlig. Følgende opplysninger bør være ved bestilling: Navn på eier, eiers tlf.nr og eventuelt e-post, eiendommens adresse med gnr, bnr og eventuelt seksjonsnr/leilighetsnr/andel/aksjenr, samt navn og tlf.nr på eventuell forretningsfører.